Угода користувача

Дана Угода укладається між компанією GoldFishNet і користувачем мережі Інтернет (далі - Користувач), обумовлює надання і використання продуктів GoldFishNet (далі - Продукти) на нижчевикладених умовах:

1. Загальні умови

1.1. Ця угода регулює використання Продуктів Користувачем, який несе особисту відповідальність за ризики, які можуть виникнуть в результаті неознайомлення або неповного ознайомлення з Угодою.

1.2. Ця Угода та відносини між Компанією та Користувачем, що виникають на основі використання Продуктів, регулюються Законодавством України.

1.3. Користувач несе самостійну відповідальність щодо виконання Законодавчих актів, що стосуються використання Продуктів. Під терміном «Законодавство» в цій Угоді (якщо не вказується інше) мається на увазі Законодавство України і Законодавство місця, в якому Користувач знаходиться або здійснює юридично значимі операції, на підставі цієї Угоди. Якщо Законодавство місця, в якому перебуває Користувач, забороняє застосування деяких можливостей Продукту, то Користувач зобов'язаний утримуватися від їх використання.

1.4. Користувач погоджується з усіма пунктами Регулюючих документів і зобов'язує себе їх виконувати тим, що приступає до використання Продуктів, отримуючи API-ключ, розміщуючи коди Продуктів на своєму сайті або використовуючи будь-яку іншу функціональну можливість Продуктів. Використання Продуктів в цілях, не обговорених в цій Угоді, можливо виключно після письмового узгодження з Компанією. Якщо Користувач не погоджується з умовами Регулюючих документом, то він не має прав користуватися Продуктами.

2. Використання продуктів

Продукти об'єднують інтернет-проекти з можливостями соціальних мереж. Використовувати Продукти дозволяється тільки при виконанні наступних умов:

2.1. Для придбання доступу до Продуктів потрібно пройти реєстрацію в згоді зі встановленою формою і отримати API-ключ. Компанія залишає за собою право на власний розсуд відмовляти у використанні Продуктів, не пояснюючи причин.

2.2. Використовуючи Дані і Функції, які Користувач отримав за допомогою Продуктів, він повинен дотримуватися рамок функціональності, які надає Продукт.

2.3. При використанні Продуктів, Користувач не має прав:

  • На зміну, модифікацію і/або декомпіляцію програмного коду, який він отримав за допомогою Продуктів.
  • На видалення, приховування або модифікацію будь-яких, що містяться в Даних або Продуктах, товарних знаків, логотипів, посилань чи інших вказівок на правовласника, також і будь-яких інших повідомлень і/або інформації, які передають Продукти поряд з Даними.
  • На використання будь-яких автоматичних програм або пристроїв для того, щоб отримати API-ключ.
  • На використання продуктів для створення окремих інтернет-сервісів, які порушують Законодавство, законні інтереси і права третіх осіб, а також суперечать положенням п.4 Угоди з Компанією.

2.4. Внесення змін і нові версії. Компанія має право вносити зміни/виправлення або проводити оновлення Продуктів в будь-який час, попередньо не повідомляючи про це користувачів. Випускаючи чергову стабільну версію, Компанія не ручається за безперебійну і тривалу роботу застарілої версії. Якщо Користувач не погоджується на використання оновленої версії Продуктів, він має право використовувати стару версію, Компанія за виникають в результаті цього ризики відповідальності не несе. Також Користувач має право більше не використовувати Продукти.

2.5. Реклама. Компанія має право на свій розсуд розміщувати будь-яку інформацію рекламного характеру до складу Даних, які надаються та відображаються Продуктами.

3. Права і Правовласники

3.1. Компанії належить виключне право на Продукти і Дані (сюди входить рекламна інформація, різні товарні знаки, фірмові найменування або логотипи). Даними також може мати у своєму розпорядженні Правовласник. Користувач не має права використовувати Продукти або Дані методами, що не позначеними безпосередньо в інтерфейсі надаються Продуктів. У роботі з Продуктами Користувач зобов'язаний строго дотримуватися пунктів, викладених в цій Угоді.

3.2. При використанні Продуктів, Користувач автоматично (абсолютно безкоштовно і без додаткового письмового або будь-якого іншого угоди) надає Компанії права на використання логотипу, товарного знака та/або фірмового найменування Користувача і/або власного сайту Користувача для різних цілей, пов'язаних з Продуктами (інформаційні , рекламні, маркетингові).

Захист інформації

Компанією вживаються заходи для того, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу, змін, знищення або розкриття. У ці заходи включений процес внутрішньої перевірки процесів збору, обробки та зберігання даних і різних заходів безпеки. Проводиться процес шифрування і вживаються заходи, що забезпечують фізичну безпеку даних, щоб запобігти неавторизований доступ до систем, де зберігаються особисті дані.

До вашої особистої інформації матимуть доступ тільки ті співробітники, підрядники та агенти Компанії, яким для операцій, що здійснюються від імені Компанії, необхідно мати деякі ваші дані. Всі перераховані вище особи зобов'язуються дотримуватися правил конфіденційності, недотримання яких тягне за собою суворі стягнення, до яких відносяться звільнення і навіть кримінальне переслідування в разі порушення перерахованих в цій Угоді зобов'язань.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Продукти, Дані і будь-яка інша запитувана Користувачем інформація, надається Компанією «як є». Компанія не відповідає за невідповідність Продуктів і Даних цілям і / або очікуванням Користувача. Компанія не гарантує того, що робота Продукту, в загальному, і його компонентів, зокрема, буде у всіх випадках безперебійної та безпомилкової. Компанія не відповідає за правильність, повноту, точність і своєчасність Даних, які Користувач буде отримувати, використовуючи Продукти. Компанія не несе відповідальності і не зобов'язується відшкодовувати збитки або заповнювати будь-який інший збиток (непрямий або прямий) яка може бути заподіяна Продуктом або неможливістю використання Продукту, окремих його функцій і / або компонентів, Користувачеві або третій особі. До цього відноситься і використання або неможливість використання Даних, які Користувач отримує за допомогою Продуктів.

4.2. Для третіх осіб отримувати API-ключ Користувач права не має. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, які відбуваються із застосуванням API-ключа, який користувач отримав при реєстрації. Всі ці дії розглядаються, як вчинені особисто Користувачем.

4.3. Користувач повинен особисто перевіряти повноту, надійність і достовірність Даних, і нести самостійну відповідальність за ризики, які можуть виникнути в результаті використання (неможливості використання) Даних і Продуктів. Також він відповідає перед можливими третіми особами за здійснювані ним дії в процесі використання Даних та Продуктів, сюди включається і відповідальність за те, що всі дії узгоджені з Законодавством і не є порушенням прав і законних інтересів третіх осіб. Якщо у третіх осіб виникають претензії і / або позови, які безпосередньо пов'язані з діями Користувача в процесі використання Продукту, то в цьому випадку Користувач зобов'язується особисто і за свій рахунок вирішити всі непорозуміння.

4.4. Користувач розуміє і приймає те, що якщо він використовував, вказав або розмістив в Продуктах будь-які відомості про організації, установах, осіб, продукцію, послуги, сюди ж відносяться позначення та / або посилання в складі Продуктів і Даних, то це не означає, що Компанія їх схвалює або рекомендує. Будь-яка інформація, розміщена Користувачем в Продуктах, носить лише інформаційний характер.

5. Прикінцеві положення

5.1. Компанія залишає за собою право на власний розсуд призупинити або припинити доступ Користувача до будь-якого Продукту uLogin, не повідомляючи про це Користувача, і не пояснюючи причини даного дії, особливо це відноситься до недотримання Користувачем пунктів цієї угоди.

5.2. Претензії та питання, пов'язані із застосуванням або неможливістю застосувати Продукт, повинні бути спрямовані через зворотний зв'язок за адресою: admin@goldfishnet.in.ua/

5.3. Компанія має право в будь-який момент, не повідомляючи при цьому Користувача, вносити зміни в текст цієї Угоди, Регулюючих положень і/або інші умови користування Продуктами.

З чинною редакцією цієї Угоди можна ознайомитися за адресою: Політика конфіденційності. Користувач несе повну відповідальність за проблеми, які можуть виникнути в результаті неознайомлення до оновленої редакції Угоди або Регулюючих положень. Якщо він продовжує користуватися Продуктом після внесення змін до Угоди та/або Регулюючі документи, то це розцінюється, як повна згода з їх оновленої редакції.

2017-07-07 11:36:07 0 115

0 коментарів

Unauthorized


Для того, щоб залишити коментар, увійдіть або зареєструйтесь.